+421 (0)905 469 050

Profil našej spoločnosti.

Sme spoločnosťou špecializujúcou sa na organizovanie a realizovanie dobrovoľných dražieb a na zabezpečenie komplexného riešenia mimosúdneho aj súdneho vymáhania pohľadávok. Pre svojich klientov zabezpečujeme kompletný právno-poradenský servis v súvislosti s organizáciou dobrovoľných dražieb.

Významný dôraz kladieme na vysokú odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb. Spokojnosť a dôvera našich klientov sú pre náš tím hnacím motorom v zabezpečovaní komplexného servisu ponúkaných služieb. Tím odborníkov našej spoločnosti tvoria mladí perspektívni právnici, licitátori a manažéri pre styk so zákazníkmi. Úzko spolupracujeme s odborníkmi z oblasti legislatívy, so znalcami a s renomovanými notármi.

Dôsledné dodržiavanie právnych predpisov a etického kódexu je základným stavebným pilierom našej spoločnosti. Našim klientom zaručujeme diskrétnosť, ochranu dôverných informácií a maximálnu serióznosť konania. Dlhoročná práca s vykonávaním dobrovoľných dražieb a prax v oblasti vymáhania pohľadávok nám umožňujú pristupovať ku každému prípadu individuálne a efektívne s dôrazom na maximálnu spokojnosť klienta.

Naše služby realizujeme so zreteľom na minimalizáciu nákladov a maximalizáciu ziskov. Požiadavky klienta preto vždy právne podrobne analyzujeme, aby sme predišli sporom a a v čo najväčšej miere eliminovali riziko prípadných súdnych procesov. K organizácii dobrovoľnej dražby, či k vymáhaniu pohľadávok súdnou alebo mimosúdnou cestou pristupujeme až po dôkladnom zvážení a vyhodnotení okolností každého jednotlivého prípadu.

Našim cieľom je efektívne, rýchlo a bezproblémovo vyhovieť predstavám a požiadavkám našich klientov. Veríme, že vždy nájdeme spôsob, ako našim klientom pomôcť a splniť ich požiadavky k maximálnej spokojnosti.

Mgr. Milan Ronec, konateľ spoločnosti

niektorí

naši klienti.

úspešne

zrealizované dražby.

SPOLU
DOMOV
BYTOV
INÝCH